วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
 
 
 
Coaxial cable 10D-FB 8D-FB 5D-FB RG-8 RG-58
Composition Cu 1/3.5±0.05 mm Cu 1/2.8±0.05 mm Cu 1/1.8±0.02 mm Cu 7/0.75±0.02 mm TC 19/0.18±0.005 mm
Material FPE FPE FPE PE PE
Outerdiameter 10±0.3 mm 7.8±0.3 mm 5±0.2 mm 7.24±0.25 mm 2.95±0.15 mm
Construction TC 8*24*0.15±0.005 mm TC 6*24*0.15±0.005 mm TC 5*24*0.15±0.005 mm TC 6*24*0.15±0.005 mm TC 7*16*0.12±0.005 mm
Material PVC PVC PVC PVC PVC
Outerdiameter 13.2±0.5 mm 10.4±0.5 mm 7.7±0.3 mm 10.29±0.3 mm 4.95±0.2 mm
Impedance 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω
 
สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร