วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
HIMAX : VX-89
 
 
 

VX-89 Features

- FM Radio 87.5-108 MHz
- 80 ช่องหลัก (12,560 ช่องย่อย)
- ตั้งเวลาปิดเปิดัตโนมัติ 15 ชั่วโมง (APO)
- 50CTSS/107DCS
- สามารถรับส่งต่างความถี่ (Repeater)
- ระบบป้องกันคีย์ค้าง (TOT)
- สามารถโชว์ช่องและความถี่
- ป้องกันการดักฟัง (Scrabler/Apro)
- ระบบป้องกันการใช้งาน (Password Protection)
- ระบบประหยัดพลังงาน (Batt Save)
- มีเสียงดนตรีเมื่อปล่อยคีย์ (Roger Beep)
- ระบบควบคุมการทำงาน KeyPad(Lock) 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร