วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Yaesu : VX-152
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ
- 199 ช่องบันทึกในช่องความจำ MEMORY
- วงจร ARTS TM สามารถตรวจสอบระยะรับ-ส่งของ
คู่สถานีทุก 15 วินาที POLLING และแสดงผลบนจอ
IN RANGE ถ้าอยู่ในระยะติดต่อได้และทุก 10 วินาที
ส่ง ID MORSE CODE
- ระบบ TX SAVER เป็นรุ่นแรก ประหยัดแบตเตอรี่
โดยลดกำลังส่ง TX อัตโนมัติเมื่อติดต่อระยะใกล้
- RX SIGNAL METER จอแสดงความแรงสัญญาณ
- DOS/CTCSS/DTMF/PAGER/ANI เครื่อง BUILT-IN
- VOLTAGE/TX/RX METER แสดงบนหน้าจอ
- ใช้ไฟ DC 7.2-12.0 V กำลังส่ง 5 watts
- เลือกกำลังส่ง 3 ระดับ 100mW/1.0W/5.0W
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร