วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Vertex : VX-151
 
 
 
คุณสมบัติต่างๆ
- 199 ช่องบันทึกในช่องความจำ MEMORY
- วงจร ARTS TM สามารถตรวจสอบระยะรับ-ส่ง
ของคู่สถานีทุก 15 วินาที POLLING และสามารถ
แสดงผลบนจอ IN RANGE ถ้าอยู่ในระยะติดต่อได้
และทุก 10 นาที ส่ง ID MORSE CODE
- ระบบ TX SAVER เป็นรุ่นแรก ประหยัดแบตเตอรี่
โดยลดกำลังส่ง TXอัตโนมัติเมื่อติดต่อระยะใกล้
- SmartSearch TM ค้าหาและบันทึก ช่องว่าง
หรือช่องใช้งานลงในช่องความจำ MEMORY
โดยอัตโนมัติ
- RX SIGNAL METER จอแสดงความแรง
สัญญาณรับ
- DOS/CTCSS/DTMF/PAGER/ANI
เครื่อง BUILT-IN
- VOLTAGE/TX/RX METER แสดงบนจอ
- ใช้ไฟ DC 7.2-12.0 V กำลังส่ง 5 watts
- เลือกกำลังส่ง 3 ระดับ 100nW/1.0W/5.0W
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร