วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Spender : TC-245DX
 
 
 

Specification

• Dimensions H : 90 mm. W : 51 mm. D : 28 mm
• Band 245.0000-245.9875 MHz
• 19 Free Memories, 1400mAh Li-ion Battery
• CTCSS 50 Tones
• DCS 107 Normal Codes
• Scan Function
• Vox Sensitity
• Duplex Function
• Time-Out Timer
• Etc.

Overview
วิทยุสื่อสารรุ่นนี้สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ ด้วยขนาดที่เล็กกระชับมือ ใช้งานสะดวก
ด้วย Function ที่ใช้งานง่าย ทนงานหนัก..สู้งานจริง
กำลังส่ง 5 Watts
ระยะการใช้งาน 5 – 7 กิโลเมตร
สำหรับประชาชน

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร