วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Spender : TC-144HA
 
 
 

Specification

• Dimensions H : 98 mm. W : 55 mm. D : 30 mm.
• Weight 250 grams
• Band 144.0000-145.9950 MHz
• CTCSS 50 groups.
• Direct Keypad Duplex Function
• Auto Battery Saves
• Auto Scan
• Etc.

Overview
วิทยุ สื่อสารรุ่นนี้มีความเอกลักษ์โดดเด่นตรงที่มีฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายพร้อม ด้วยโครงสร้างที่บึกบึนตอบรับความต้องการของนักวิทยุสมัครเล่นที่ต้องการ ความคงทนในราคาประหยัด
กำลังส่ง 5 Watts
ระยะการใช้งาน 5 – 10 กิโลเมตร
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร