วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Spender : TC-144H
 
 
 

Specification

• Dimensions H : 87 mm. W : 53 mm. D : 28 mm.
• Weight W/B 230 grams
• Band 144.0000-146.0000 MHz
• Battery Li-ion 1200 mAh
• CTCSS 50 groups.
• ADJUST SQUELCH LEVEL
• Etc.

Overview
เป็นวิทยุสื่อสารทของชาวนักวิทยุสมัครเล่นที่ต้องการความฉับไวในการใช้งาน ำ้หนัก ที่เบาที่สุด
และขนาดเล็กสุดๆ ในย่าน 144 MHzแถมยังปรับกำลังส่งอย่างละเอียด เป็นมิลลิวัตต์ให้เหมาะกับทุกขนาดพื้นที่ใช้งาน ความไวรับที่ -122≈127 dBm
กำลังส่ง 5 Watts
ระยะการใช้งาน 5 – 10 กิโลเมตร
สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร