วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Sender : SD 995H
 
 
 
General
Frequency Range
245.0000-245.9875 MHz.
Channel No.
80 Channel 119 Free Memory
Frequency General
Synthesizer (PLL)
Mode Type
FM (F3E)
Channel Spacing
12.5 KHz.
Working Temparature
-20 ˚C to -55 ˚ C
Working Voltage
7.4 V DC.
Low Voltage Indicator
The Battery is lower than 6V.
Frequency Stability:
+/- 5ppm
Case
Red
Dimension
92 x 55 x 32 mm.
Weight
190g.
Transmitter
Output Power
Hi : 5W. Lo : 1 W.
Transmitting Frequency Error :
+/- 5 ppm
Transmitting Current
Hi < 1.5 A/ Lo < 0.8 A
Max. Frequency Deviation:
0.300~2.45KHz/20 dB UP
Modulation Sensitivity
Transmitting Distortion
<5%
Tone Frequency Deviation
300 - 500 Hz.
Spurious Radiation
63 dB.
Adjacent Channel power
60 dB.
Harmonious Wave:
≥ 50 dB.
Receiver
Sensitivity
<0.25 µV at 12 dB/ SINAD
Squelch Sensitivity :
0.158 µV.
Selectivity
60 dB.
Spurious Response Rejection:
60 dB.
Intermodulation Modulation
65 dB.
Adjacent Channel Selectivity
Audio Frequency Response:
+1 dB to - 3dB. of + 6dB. Octave with 300 ~ 3000 Hz. at 1000Hz. for reference DE/EMP.
Frequency Stability
± 5ppm.
Audio Output :
≥ 500 mW.
Distortion
<5% at 8 Ohm Speaker

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร