วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Sender : SD-980H
 
 
 
General
Frequency Range
144.0000 - 146.0000 MHz.
Channel No.
199 Channel / 50 Group OF CTCSS
Frequency General
Synthesizer (PLL)
Mode Type
FM (F3E)
Channel Spacing
25 KHz. / 12.5 KHz.
Working Temparature
-20 C to + 55 C
Working Voltage
7.4 V DC.
Low Voltage Indicator
The Battery is lower than 6 V.
Frequency Stability:
+/-5 ppm.
Case
Black
Dimension
Weight
Transmitter
Output Power
Hi : 5W Lo: 1 W.
Transmitting Frequency Error :
+/- 500 Hz
Transmitting Current
Hi < 1.5A / Lo < 0.8 A
Max. Frequency Deviation:
+/- 5.0 KHz.
Modulation Sensitivity
+/- 5.0 KHz. Mic Input 1 Hk.
Transmitting Distortion
-63 dBm
Tone Frequency Deviation
300-500 Hz.
Spurious Radiation
63 dB.
Adjacent Channel power
< - 63dBm.
Harmonious Wave:
-63 dBm.
Receiver
Sensitivity
< 0.25 u V at 12 dB / SINAD
Squelch Sensitivity :
< 0.158 uV.
Selectivity
< -65 dBm.
Spurious Response Rejection:
60 dB.
Intermodulation Modulation
65 dB.
Adjacent Channel Selectivity
63 dB.
Audio Frequency Response:
+1 dB to - 3 dB of + 6 dB. Octave 300 ~ 3000 Hz.
Frequency Stability
+/- 5 ppm
Audio Output :
> 500 mW.
Distortion
< 5 % at 8 Ohm Speaker

 

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร