วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Motorola : MTX-960
 
 
  คูณสมบัติต่างๆ
The MTX960 is a smart choice for your organisation
because it offers extra features to expand your
communication needs and enhance your operational
efficiency.

Highlights of the MTX960

- Signalling - Smartnet
- Power Output - 1-5W / 1-4W(VHF,UHF), 1 - 2.5W(800MHz)
- Option Board - No
- Keypad - Yes
- Display - Yes
- Emergency Button - No
- Battery Life - 8 hours (High Power), 11 Hours (Low Power)
- With Standard Hi-Cap. NiMH battery
- Mil Spec - MIL-STD 810C, D & E
- Intrinsically Safe - Yes
- Weight (gm/kg) - 428gms (With Standard
- Hi-Cap.NiMH battery)
- Frequency - 136-174MHz 403-470MHz ,800MHz
- Channels - 16 x 90 Talkgroups
- Dimension (H X W X D) - 137mm x 57.5mm x 37.5mm
(with Standard Hi-Cap. NiMH battery)

Efficient

- Superb audio quality for effective communications
with LLE and noise cancelling microphone.
- Selective Radio Inhibit feature enables dispatcher
to remotely disable stolen radios for greater security.
- 14 character alpha-numeric display optimises
communication efficiency.
- Scanning of talkgroups and channels for messages, and
monitoring of channels ensures greater efficiency.
- Lithium Ion battery option provides a higher capacity battery
at a lighter weight, allowing longer hours of communication.

Versatile

- Programmable channel spacing of 12.5/ 20/ 25 kHz
offersflexibility and easy migration of channel spacing.
- Dual Mode Capability allows user the convenience
of selecting either trunked or conventional operations.
- Allows up to 90 modes to keep large diverse user talkgroups
constantly in touch with one another.
- Allows user choice of receiving and making telephone calls
through the trunked system. Dialing is also available via
editable phone book or direct keypad entry.
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร