วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Motorola : GP-338
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ
-ช่องสัญญาณมากที่สุด 128 ช่อง เพื่อจัดการกับกลุ่มงาน
ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
- กำหนดเสียงและชื่อ พร้อมการกำหนดริงโทนที่แตกต่างกัน 8 เสียง
รวมทั้งหมายเลขผู้โทรเข้ากับกลุ่มผู้ใช้/กลุ่มสนทนา 8 รายการ
- ระดับกำลังส่งปรับเปลี่ยนได้ เพื่อครอบคลุมพื้นที่การใช้งานสูงสุด
และประหยัดแบตเตอรี่
- ระยะห่างช่องสัญญาณสามารถตั้งโปรแกรมได้โหมด 12.5/25kHz.
-มีอิสระในการสื่อสารผ่านรีพีทเตอร์สำหรับพื้นที่กว้าง หรือจะไม่ใช้
รีพีทเตอร์แต่สนทนาอย่างอิสระกับอีกเครื่องหนึ่งสำหรับการสื่อสาร
ระหว่างเครื่องภายในอย่างง่ายดาย
ใช้งานง่าย
- จอแสดงผล LEDบนหน้าจอที่อ่านง่าย คอยเตือนผู้ใช้
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- จอแสดงผลข้อความดอทแมทริกซ์ที่อ่านง่าย
- เตือนความแรงของสัญญาณด้วยตัวแสดงสถานะบนหน้าจอที่อ่านง่าย
- สัญญาณเตือนฉุกเฉิน และง่ายต่อการใช้โดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียว
เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
- ตั้งการประทับเวลาบนข้อความเข้าที่บันทึกไว้ หรือตั้งการปลุกให้เตือน
เกี่ยวกับการนัดหมายที่สำคัญ
- ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบ
กับเครื่องในระดับเดียวกัน
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร