วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Motorola : GP-328
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ
- ช่องสัญญาณมากที่สุด 16 ช่อง เพื่อจัดการกับกลุ่มงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระดับกำลังส่งปรับเปลี่ยนได้ เพื่อครอบคลุมพื้นที่การใช้งานสูงสุด
และประหยัดแบตเตอรี่
- ระยะห่างช่องสัญญาณสามารถตั้งโปรแกรมของโหมด 12.5/25kHz.
- มีอิสระในการสื่อสารผ่านรีพีทเตอร์สำหรับพื้นที่กว้าง หรือจะ
ไม่ใช้รีพีทเตอร์ แต่สนทนาอย่างอิสระกับอีกเครื่องหนึ่งสำหรับ
การสื่อสารระหว่างเครื่องภายในอย่างง่ายดาย
ใช้งานง่าย
- สัญญาณเตือนฉุกเฉินแหลมดัง และง่ายต่อการเข้าถึง โดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียว
เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
- ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่อง
ในระดับเดียวกัน
- มาตรวัด LED สามสี ที่คอยเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- กำหนดเสียงริงโทนได้แตกต่างกันถึง 8 เสียงเข้ากับกลุ่มผู้ใช้/
กลุ่มสนทนา 8 รายการ
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร