วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Motorola : GM-338
 
 
 

D2452 Features

คุณสมบัติร่วม
- ความสามารถในการส่งสัญญาณชั้นสูง
- เทคโนโลยีด้านเสียงที่เยี่ยมยอด
- ความห่างช่องสัญญาณที่ตั้งโปรแกรมได้
- ปุ่มควบคุมขนาดใหญ่
- การสแกนตามลำดับความสำคุณคู่
- รีโมทเมาร์คอนโทรลเฮด
- สายสถานะ/การส่งข้อความ
- การฉุกเฉิน

คุณสมบัติการส่งสัญญาณเพิ่มเติม
- โปรโตคอลการส่งสัญญาณ MDC 1200
- PTT ID
- การยับยั้งการทำงานวิทยุ
- เตือนสายเลือกเสียง
- ตรวจสอบวิทยุ
- การส่งสัญญาณฉุกเฉิน
- โปรโตคอลการส่งสัญญาณการโทรด่วน II
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร