วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Yaesu : FT-245
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ
- กำลังส่ง 10 watts สามารถปรับสูง ต่ำได้
- 80 ช่องหลัก 50 รหัส CTCSS รวม 4000 ช่องย่อย
- 130 ช่องความจำ พร้อมหน้จอแบบตัวหนังสือและตั้งชื่อได้
- อ่านเมนูการใช้งานต่างๆได้ง่าย มีระบบปรับแสงสว่างหน้าจอ
- รหัส CTCSS ทั้งส่งและรับ (Encode/Decode)
- DTMF ไมโครโฟนสามารถตั้งระบการใช้งานและ
เปลี่ยนช่องได้ และส่งโทรโทรศัพท์ได้
- ระบบประหยัดไฟและปิดอัตโนมัติ
- ตั้งระยะเวลาการพูด
- ล็อกการใช้งานได้ทุกระบบ
- ตั้งเสียงกระดิ่งพร้อมรหัส CTCSS
- มี Memory Recall
- มีระบบ scan และ skip ช่องที่ไม่ต้องการค้นหาได้
- สามารถต่อกับ Packet Radio ในอัตราความเร็ว 1200
หรือ 9600 bps
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร