วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Vertex : FH-915
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ

- จมน้ำได้ลึก 1 เมตร 30 นาที

- (มาตรฐาน IPX7)

- หน้าจอกว้าง (LCD)

- ตั้ง Password ได้

- ใช้เรียกแบบ Paging ได้

- CTCSS / DCS

- ตั้ง Secuirity Password ได้

- ตั้งความถี่จากหน้าเครื่องได้

- ตั้งตัดเวลาส่งได้ (TOT)

- ตั้งเวลาปิดเครื่องได้ (APO)

- ARTS แจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณอ่อน

- ตั้งชื่อใน Memory ได้

- Smart Search Memory

- Keypad/LCD มีแสงสว่าง

- แบตเตอรี่ FNB-83 NI-MH 1400 MHz

- อุปกรณ์แท้จากผู้ผลิต
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร