วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Yaesu : FH-912
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ
- จมน้ำได้ลึก 1 เมตร 30 นาที
- มาตรฐาน IPX7
- หน้าจอกว้าง (LCD)
- ตั้ง PASSWORD ได้
- ตั้งเวลาส่งได้ (TOT)
- ตั้งเวลาปิดเครื่องได้ (APO)
- ARTS แจ้งให้ทราบเมื่อสัญญาณอ่อน
- Memory ได้ถึง 200 ช่อง
- ตั้งชื่อใน Memory ได้
- สามารถตั้งช่องฉุกเฉินได้
- Keypad/LCD มีแสงสว่าง
- มีแจ๊ค DC ต่อสายไฟจากภายนอกได้
- แบตเตอรี่ FNB-83 NI-MH 1400 MHz
- อุปกรณ์แท้จากผู้ผลิต
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร