วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Fujitel : FB-8
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ
- ความถี่ 245.0000-245.9875 MHz. (ความถี่ประชาชน)
- กำลังส่ง 5 วัตต์
- 80 ช่องหลัก 50 CTSS 210 DCS. (Digital Tone Code)
- มีวิทยุ FM. ในตัว (87.5-108 MHz.)
- มีระบบ VOX ในตัว ปรับได้ 9 ระดับ
- บันทึกช่องความจำได้ 199 ช่อง
- มี S-meter ทั้งภาครับ-ส่ง
- สแกนช่องอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชั่นล็อค Key Pad หน้าจอ
- ปรับระดับกำลังส่งได้ 2 ระดับ HI/LOW
- BATTERY LI-ON 1100 mAh.
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร