วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Fujitel : FB-235
 
 
  คุณสมบัติ
- เปิดเครื่องมีเสียงดนตรี, ระบบการ SCAN โดยอัตโนมัติ,
- ฟังก์ชั่นล็อคคีย์แพคหน้าจอ, ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน,
- ระบบเปิด-ปิดแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม,
- สามารถโปรแกรมนามเรียกขานได้ 30 ช่วงความจำ,
- สามารถเลือกให้แสดงเป็นความถี่ หรือช่องใช้งาน,
- มี 5 มิเตอร์แสดงภาครับและภาคส่ง
- มีปุ่ม CALL TONE, โครงสร้างแข็งแรงพร้อมระบบ
- ระบายความร้อนด้วยฮิสซิ้งค์ด้านหลัง,
- สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทุกยี่ห้อได้
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร