วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
ICOM : IC-F110
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ

SPECIFICATIONS

GENERAL

Frequency coverage

136–174MHz

Number of channels

Max. 128, 8 banks

Channel Spacing

12.5/25kHz, 12.5/20kHz

PLL channel step

2.5, 3.125kHz (VHF)
5, 6.25kHz (UHF)

Frequency stability

±1.5kHz

Operating temp. range

–25°C to วิทยุสื่อสาร 55°C

Power supply voltage

13.2V DC

Current drain

Tx at 25W 7A
Rx Max. audio 1200mA
Stand-by 300mA

Antenna impedance

50Ω (SO-239)

Dimensions

150(W) x 40(H) x 117.5(D) mm

Weight

800g

TRANSMITTER

Output power

25W (at 13.2V DC)

Max. frequency

±5.0kHz (wide)
deviation ±4.0kHz (middle)
±2.5kHz (narrow)

Spurious emissions

0.25μW (below 1GHz)

Adjacent channel

70dB (wide, middle) power 60dB (narrow)

Mic. impedance

600Ω (8-pin modular)

RECEIVER

Sensitivity

–4dBμV typ. (emf) (at 20dB SINAD)

Squelch sensitivity

–4dBμV typ. (emf, threshold)

Adjacent channel

75dB typ. (wide, middle)
selectivity 65dB typ. (narrow)

Spurious response

75dB

Intermodulation

67dB typ.

Audio output power

4.0W typ. at 10% dist./4Ω load

Ext. SP connector

2-conductor 3.5(d)mm/4Ω

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร