วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Spender : DHS-9500H
 
 
 

Specification

• Dimensions H : 101 mm. W : 56 mm. D : 31 mm
• Band 136.0000-174.0000 MHz
• Scrambler
• CTCSS 50 Tones
• DCS 214 Codes
• 240 Chanels, 1200mAh Li-ion Battery
• Emergency Call
• Duplex Function
• Password Security Private
• Etc.

Overview
วิทยุ สื่อสารรุ่นนี้สามารถตอบสนองความต้องการหลากหลายรูปแบบ ประหยัดงบประมาณ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยสามารถฟังวิทยุ FM Radio และยังมีเทคโนโลยีป้องกันการดักฟังได้ถึง 100% กำลังส่ง 5 Watts
ระยะการใช้งาน 5 – 10 กิโลเมตร
สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร