วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Spender : DHS-7000H
 
 
 

Specification

• Dimensions H : 90 mm. W : 50 mm. D : 25 mm
• Band 136.0000-174.0000 MHz
• 99 Chennels, 1100 mAh Li-lon Battery
• High/Low Power Switchable
• PC Programmable Frequnency
• Roger Beep Sound (ROG)
• VOX Sensitivity
• CTCSS 50 Tones
• DCS 214 Codes
• Emergency Call (MEM)
• Etc.

Overview
ด้วย ฟังก์ชั่นที่หลากหลายให้เลือกใช้งานในรุ่น 5 วัตถ์ด้วยกันซึ่งตอบรับกับความต้องการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งแบตเตอรี่ที่ยาวนานจึงไม่พลาดทุกการติดต่อ
กำลังส่ง 5 Watts
ระยะการใช้งาน 5 – 10 กิโลเมตร
สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร