วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
Motorola : CP246
 
 
  คุณสมบัติต่างๆ

- ช่วงคลื่นความถี่ : 245 MHz.
- กำลังส่ง : 5 วัตต์
- ช่องความจำ : 80 ช่อง
- ขนาด (สูง x กว้าง x สูง) พร้อมแบตเตอรี่ 120 x 55 x 35.5 มม.
- เทคโนโลยีระบบเสี่ยง X-Pand ทำให้ได้เสียงที่ชัดเจน ไม่ขาดหายแม้ในสภาพที่เสียงดัง
- แบตเตอรี่ Lion มาตรฐาน
- อายุเฉลี่ยของแบตเตอรี่ กำลังส่งสูงนานถึง 11 ชม.
- การป้องกันน้ำ ผ่านการทดสอบการกันฝนตามมาตรฐาน IP54
- การกระแทกและสั่นกระเทือน ตัวเครื่องหล่อด้วยโพลิคาร์บอเนต ป้องกันการกระแทกตามมาตรฐาน MIL-STD810C/D/E/F
- ตัวเครื่องทนต่อสภาพแวดล้อมตามมาตรฐาน MIL-STD810C/D/E/F

 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร