วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร
 
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ iCOM
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-50FX วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-80FX วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-V80 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-F5023 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง mobile )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-V82-T วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-F110 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ เครื่องโมบาย )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-F3023T วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-V80T วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR 5W)
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-2300-T วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR 50W)
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-G80 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารiCOM : IC-F3033T (IP67) วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Spender
วิทยุสื่อสารSpender : TC-245HW วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-245DX วิทยุสื่อสาร(เครื่อง CB 5W)
วิทยุสื่อสารSpender : DHS-9800 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-741H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-751H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-DI25 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : DHS-9800 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-144HT วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : TM-481DTV วิทยุสื่อสาร( เครื่อง Mobile )
วิทยุสื่อสารSpender : TM-581DTV วิทยุสื่อสาร( เครื่อง Mobile )
วิทยุสื่อสารSpender : PILOT-245H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : PILOT144-H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-245H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-144H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-245HA วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-144HA วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : TC-DI14 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : HERO-X4 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSpender : HERO-X5 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSpender : DHS-7000H วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารSpender : DHS-9500H วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารSpeeder : SP-IX5 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR 5W)
วิทยุสื่อสารSpeeder : SP-IP4 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR 5W)
วิทยุสื่อสารSpeeder : SP-IP5 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB 5W)
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Motorola
วิทยุสื่อสารMotorola : CP-246 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารMotorola : GM338 วิทยุสื่อสาร( เครื่องโมบายราชการ )
วิทยุสื่อสารMotorola : GP-328 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารMotorola : GP-338 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารMotorola : MTX-900 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารMotorola : MTX-960 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Sender
วิทยุสื่อสารSender : SD-944H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSender : SD-945H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSender : SD-994H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSender : SD-995H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSender : SD-888H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSender : SD-999H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSender : SD-980H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSender : SD-990H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารSender : SD-941H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารSender : SD-951H วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Standard
วิทยุสื่อสารStandard : C-200 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารStandard : E-280 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารStandard : E-240 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ HIMAX
วิทยุสื่อสารHIMAX : VX-99 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารHIMAX : VX-89 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารHIMAX : X-85 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารHIMAX : X-88 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารHIMAX : HM-245D วิทยุสื่อสาร( เครื่องโมบาย CB )
วิทยุสื่อสารHIMAX : HM-144D วิทยุสื่อสาร( เครื่องโมบาย VR )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ T.C.COM
วิทยุสื่อสารTCCOM : TCG-3674 วิทยุสื่อสาร( เครื่องราชการ )
วิทยุสื่อสารT.C.COM : TCM-1 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารT.C.COM : TCM-2 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Fujitel
วิทยุสื่อสารFujitel : FB-6 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารFujitel : FB-235 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารFujitel : FB-8 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Yaesu
วิทยุสื่อสารYaesu : FT-259 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR 5W)
วิทยุสื่อสารYaesu : FT-2900 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR 50W)
วิทยุสื่อสารYaesu : FH-912 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารYaesu : VX-152 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารYaesu : VX-150 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารYaesu : VX-158 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารYaesu : FM-9012 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR เครื่องโมบาย )
วิทยุสื่อสารYaesu : FT-245 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB เครื่องโมบาย )
วิทยุสื่อสารYaesu : FT-2800M วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR เครื่องโมบาย )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ALINCO
วิทยุสื่อสารALINCO : DR-245PL วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB 50W )
วิทยุสื่อสารALINCO : DJ-V17 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR )
วิทยุสื่อสารALINCO : DJ-V245 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารALINCO : DR-135 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง VR เครื่องโมบาย )
วิทยุสื่อสารALINCO : DR-245 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB เครื่องโมบาย )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Vertex
วิทยุสื่อสารVertex : VX-151 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
วิทยุสื่อสารVertex : FH-915 วิทยุสื่อสาร( เครื่อง CB )
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ ADI
 
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ Synapsis
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

คู่มือวิทยุสื่อสาร
 
  คู่มือวิทยุสื่อสาร Spender รุ่น PILOT-144H  
  คู่มือวิทยุสื่อสาร Spender รุ่น TC-245HA  
  คู่มือวิทยุสื่อสาร Spender รุ่น VX-245M  
  คู่มือวิทยุสื่อสาร Spender รุ่น SHQ-256H  
  คู่มือวิทยุสื่อสาร Spender รุ่น DCS-3000H  
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น คู่มือวิทยุสื่อสาร รุ่นอื่นๆ 
 

ความรู้วิทยุสื่อสาร
 
  - ข้อแนะนำการใช้  
  - ข้อแนะนำการใช้งานแบตเตอรี่  
  - เอกสารประกอบการอนุญาต  
  - เอกสารในการซื้อเครื่องแดงมือสอง  
  - การเลือกซื้อเครื่องแดงมือสอง  
  - วิทยุเครื่องแดงขาดใบอนุญาตปรับ 1 แสน  
  - วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน CB (CITIZEN BAND)  
  - ความปลอดภัยในการใช้วิทยุสื่อสาร  
  - รหัสโค้ด ว.