วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

 
รหัส โค้ด ว.
โค้ด ความหมาย โค้ด ความหมาย
ว.0 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง ว.20 ตรวจค้น จำกุม
ว.1 อยู่ที่ไหน ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.2 ได้ยินหรือไม่ ว.22 ถึง..สถานที่
ว.3 ทวนข้อความ ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่ ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้ ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.6 ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ) ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว ว.28 การประชุม
ว.9 ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้ ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่ ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง ว.39 จราจรติดขัด
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน ว.42 ขบวนเสด็จ
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง ว.43 ตั้งจุดตรวจ
 
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร