วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

 
ความปลอดภัยในการใช้วิทยุสื่อสาร
ข้อมูลสำคัญเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร คือการอ่านข้อมูลจากคู่มือการใช้งานนี้ก่อนจะเริ่มใช้วิทยุสื่อสารของคุณ

ในการส่งสัญญาณ ( พูด ) คุณต้องการปุ่ม PTT ในการรับสัญญาณ ( ฟัง ) คุณต้องปล่อยปุ่ม PTT ออกมา

ในขณะที่ใช้วิทยุสื่อสาร ควรถือวิทยุสื่อสารในแนวตั้ง โดยให้ไมโครโฟนอยู่ห่างจากริมฝีปากประมาณ 1 – 2 นิ้ว

ในการส่งสัญญาณ ให้กดปุ่ม PTT ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที แล้วค่อยทำการส่งสัญญาณ

การดูแลรักษาสายอากาศ

ควรใช้เฉพาะสายอากาศที่ให้มากับเครื่องวิทยุสื่อสาร หรือสายอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้สายอากาศที่ไม่ได้การรับรองหรือดัดแปลง หรือการต่อเติมอาจทำให้วิทยุคมนาคมเสียหายได้

อย่าจับสายอากาศในขณะที่วิทยุสื่อสารอยู่ระหว่างการใช้งาน เพราะการจับสายอากาศมีผลกระทบต่อคุณภาพของสายอากาศ และอาจเป็นสาเหตุให้วิทยุคมนาคมทำงานที่ระดับพลังงานสูงกว่าที่จำเป็นได้

การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บริเวณใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนั้น มีความไวต่อการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้ามีการป้องกันไม่เพียงพอ หรือได้รับการออกแบบที่ไม่มีการป้องกันไว้ หรือมีการตั้งค่าสำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไว้

เมื่อมีการแจ้งให้ปิดเครื่องมือสื่อสารของคุณบนเครื่องบิน การใช้วิทยุสื่อสารทุกกรณีจะสอดคล้องกับกฎที่บังคับใช้และได้รับความเห็นชอบตามคำแนะนำของพนักงานในสายการบิน

ความปลอดภัยในการใช้งานทั่วไป

การใช้งานในขณะขับรถ

ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในพื้นที่ที่คุณขับรถ ให้ปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นเสมอ

 
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร