วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

 
วิทยุเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน

จากข้อมูลของสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นับจากเดือนกันยายน 2548 ย้อนกลับไป 5 ปี มียอดนำเข้าของเครื่องวิทยุสื่อสาร กว่า 6 แสนเครื่อง แต่มียอดการขายขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสารเพียงประมาณ 1 แสนเครื่องเท่านั้น

นายประทีป สังข์เที้ยม พนักงานปฏิบัติงานขั้นสูง สำนักงาน กทช. จึงฝากเตือนนักวิทยุภาคประชาชนที่ใช้เครื่องแดง CB245 ว่าให้มาขอใบอนุญาตมีใช้ จาก กทช. หรือให้ร้านค้าเป็นตัวแทนดำเนินการได้ซึ่งเครื่องวิทยุใดๆ นั้น เนื่องจากการใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตนั้น มีความผิดพลาดตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุก ไม่เกินห้าปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 “จึงอยากจะขอเตือนผู้ที่ใช้วิทยุสื่อสารประชาชน CB245 ในขณะนี้หากท่านไม่มีใบอนุญาตมีใช้ให้มาขออนุญาต ที่ กทช. ทำให้ถูกต้องถูกกฎหมายดีกว่าถูกจับปรับ มันไม่คุ้ม” หรือให้ร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้าเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

 
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร