วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น วิทยุสื่อสารราชการ
 
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ spender

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ icom

วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ motorola
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ yaesu
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ adi
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ synapsis
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ vertex
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ fujitel
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kenwood
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ hyt
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ benison
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ kirisun
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ maxon
วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ chieftek
วิทยุสื่อสาร วิทยุสมัครเล่น

 
การซื้อเครื่องแดง (CB 245) มือสอง
เมื่อจะซื้อเครื่องแดงมือสอง และอยากได้เครื่องที่มี ปท. โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย คนซื้อต้องได้อะไรจากคนขาย
1. ใบอนุญาตใช้เครื่องตัวจริง (เครื่องที่ซื้อ ดูให้ละเอียด Serial ,ป.ท. รุ่นเครื่อง ชื่อเจ้าของเครื่องตัวจริง ต้องตรงกัน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้โอน / ผู้รับโอน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้โอน / ผู้รับโอน
4. ใบคำขอโอน (เอาให้ผู้โอนเซ็นต์ ด้วย)
5. เอกสารทุกใบ รับรองสำเนาถูกต้อง
 
 
 

วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร

สายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ซ่อมวิทยุสื่อสาร